Anàlisi, Aigua, Laboratori, Lleida,Mollerussa, Pla d’Urgell, Catalunya, Aragón, La Franja, Assessorament, Medi Ambient, Cromatografía, DUCA, Depuració, Gasos, Sòls, Fangs, Purins, Caracterització, Residus, Contaminants, Microbiologia, Legionella, Compostos orgànics, Mostrejador, Tomamostres, Potabilitat, Aigües de consum, Aigües subterrànies, Aigües de procés, Aigües d’ús públic, Pous, Piscines, Basses, Reg, Circuits, Torres refrigeració, Evaporadors, Fonts, EDAR, Estudis, Biològics, Físico-químics, Recursos hidrològics, Matèries Inhibidores, Toxicitat, Microtox, Tramitacions, Subvencions, Consultoria, FormacióPágina en Castellano

IlersapIlersap és un laboratori d’anàlisi mediambiental, agrícola, alimentari i industrial que realitza determinacions F/Q i microbiològiques segons mètodes oficials de la unió Europea i de l’Associació Espanyola de Normalització, en diferents tipus de mostres i matrius:

 • Aigües potables
 • Aigües residuals
 • Aigües de procés
 • Aigües subterrànies
 • Aigües de piscina
 • Aigües de reg
 • Aire
 • Aliments i menjars preparats
 • Fangs de depuradora
 • Farratges
 • Fertilitzants
 • Fulles
 • Fruita
 • Pinsos
 • Purins
 • Productes i matèries primeres
 • Residus
 • Sòls Agrícoles
 • Sòls contaminats
 • Vapor

 

 

Tel.: 973 19 45 10
Fax: 973 19 45 11
ilersap@ilersap.com