Anàlisi, Aigua, Laboratori, Lleida,Mollerussa, Pla d’Urgell, Catalunya, Aragón, La Franja, Assessorament, Medi Ambient, Cromatografía, DUCA, Depuració, Gasos, Sòls, Fangs, Purins, Caracterització, Residus, Contaminants, Microbiologia, Legionella, Compostos orgànics, Mostrejador, Tomamostres, Potabilitat, Aigües de consum, Aigües subterrànies, Aigües de procés, Aigües d’ús públic, Pous, Piscines, Basses, Reg, Circuits, Torres refrigeració, Evaporadors, Fonts, EDAR, Estudis, Biològics, Físico-químics, Recursos hidrològics, Matèries Inhibidores, Toxicitat, Microtox, Tramitacions, Subvencions, Consultoria, FormacióPágina en Castellano

Anàlisis agrícoles


Aigua de reg

  • Avaluació de la qualitat de l’aigua de reg: pH, conductivitat, calci, magnesi, sodi, carbonats, bicarbonats, clorurs, nitrats, sulfats, fòsfor, bor, potassi, taxa d’adsorció de sodi...

 

Fangs de depuradora

  • Avaluació de la idoneïtat d’un fang per a ús agrícola: pH, Conductivitat elèctrica, Matèria seca, Matèria orgànica, Nitrogen orgànic, Nitrogen amoniacal, Fòsfor, Potassi, Magnesi, Ferro, Calci, Sodi, Relació C/N, Cadmi, Coure, Níquel, Plom, Zenc, Mercuri, Crom

 

Farratges

  • Anàlisi d’humitat i proteïna per determinar la categoria del farratge.

 

Fertilitzants i Adobs

  • Anàlisi dels principals paràmetres que caracteritzen un fertilitzant inorgànic: Nitrogen, fòsfor soluble, fòsfor total, potassi

 

Pinsos

  • Anàlisi d’humitat, proteïna, greix brut, fibra bruta, cendres, midó, fòsfor, calci, FAD, FND.

 

Purins

  • Determinació dels principals paràmetres per caracteritzar els purins: Nitrogen orgànic i amoniacal, matèries en suspensió, nitrats, matèria seca, matèria orgànica, Fòsfor i potassi.

 

Sòls agrícoles

  • Avaluació de la  qualitat del sòl: Textura, pH, Conductivitat, Matèria orgànica, Capacitat d’intercanvi catiònic, Carbonats, Nitrogen, Fòsfor, Potassi...

Fulles i Fruita

  • Determinació de N, Micro i Macronutrients

 

Tel.: 973 19 45 10
Fax: 973 19 45 11
ilersap@ilersap.com