Anàlisi, Aigua, Laboratori, Lleida,Mollerussa, Pla d’Urgell, Catalunya, Aragón, La Franja, Assessorament, Medi Ambient, Cromatografía, DUCA, Depuració, Gasos, Sòls, Fangs, Purins, Caracterització, Residus, Contaminants, Microbiologia, Legionella, Compostos orgànics, Mostrejador, Tomamostres, Potabilitat, Aigües de consum, Aigües subterrànies, Aigües de procés, Aigües d’ús públic, Pous, Piscines, Basses, Reg, Circuits, Torres refrigeració, Evaporadors, Fonts, EDAR, Estudis, Biològics, Físico-químics, Recursos hidrològics, Matèries Inhibidores, Toxicitat, Microtox, Tramitacions, Subvencions, Consultoria, FormacióPágina en Castellano

Anàlisis aigua consum i ús lúdic

Aigua de consum humà (RD140/2003)

 • Anàlisi de canella d’usuari
 • Anàlisi de control
 • Anàlisi complet

Aigua de captació: Pous, aigües superficials, basses, aigües subterrànies

 • Paràmetres físico-químics: pH, terbolesa, conductivitat, duresa, alcalinitat, nitrats, nitrits, clor, oxidabilitat, amoni,....
 • Paràmetres microbiològics: coliformes fecals, totals, aerobis, anaerobis, bacteris a 22 i 37 º C....
 • Contaminats: nitrats, plaguicides, dissolvents volàtils halogenats (VOC’s), bifenils policlorats (PCB’s), dissolvents industrials, metalls pesats...

Aigües de piscina

 • Anàlisi complet: pH, Clor residual lliure i clor Combinat, Oxidabilitat al Permanganat, Amoni, Coliformes fecals, Pseudomona Aureginosa, Staphylococus Aureus
 • Anàlisi de seguiment
 • Anàlisi de superfícies: fongs i llevats, aerobis totals i enterobacteris

Aigua embotellada

 • Paràmetres F/Q: pH, conductivitat, Residu sec, Bicarbonats, Sulfats, Clorurs, Fluorurs, Calci, Magnesi, Sodi, amoni, potassi, nitrats i nitrits

Aigües de procés: circuit, torres de refrigeració i calderes (RD 865/2003)

 • Anàlisi i recollida de Legionel·la i Aerobis mesòfils amb la periodicitat que determina el decret.
 • Determinació del perfil fisicoquímic de l’aigua: pH, terbolesa, ferro, temperatura

 

Tel.: 973 19 45 10
Fax: 973 19 45 11
ilersap@ilersap.com