Anàlisi, Aigua, Laboratori, Lleida,Mollerussa, Pla d’Urgell, Catalunya, Aragón, La Franja, Assessorament, Medi Ambient, Cromatografía, DUCA, Depuració, Gasos, Sòls, Fangs, Purins, Caracterització, Residus, Contaminants, Microbiologia, Legionella, Compostos orgànics, Mostrejador, Tomamostres, Potabilitat, Aigües de consum, Aigües subterrànies, Aigües de procés, Aigües d’ús públic, Pous, Piscines, Basses, Reg, Circuits, Torres refrigeració, Evaporadors, Fonts, EDAR, Estudis, Biològics, Físico-químics, Recursos hidrològics, Matèries Inhibidores, Toxicitat, Microtox, Tramitacions, Subvencions, Consultoria, FormacióPágina en Castellano

APPCC - Anàlisi d’alimentsD’acord amb la legislació vigent en matèria d’higiene i seguretat alimentària s’obliga a les empreses del sector alimentari, entre elles les del sector de la restauració, a realitzar activitats d’autocontrol, basades amb els principis d’anàlisis de perills i punts de control crítics.
Per tal de portar a terme aquestes activitats d’autocontrol i en compliment dels criteris obligatoris d’aquesta normativa, ILERSAP proporciona una sèrie de serveis que tenen com a objectiu facilitar la implantació i el seguiment d’aquests plans d’autocontrol.

Pla de control de potabilitat de l’aigua

L’objectiu d’aquest és garantir la disponibilitat d'aigua potable, freda i calenta, en quantitat i pressió suficients d'acord amb les necessitats de l'establiment i evitar la contaminació dels aliments, els locals, les superfícies i els estris a través de l'aigua.

Pla de neteja i desinfecció

L’objectiu és impedir la contaminació directa o indirecta de les matèries primeres, els productes semielaborats i els elaborats al llarg del seu processament, per manca o insuficiència de neteja i desinfecció dels locals, de les instal·lacions, dels equips i dels estris. El pla de neteja i desinfecció és un document on es recullen tots els protocols de neteja i desinfecció de l’empresa, tant de les seves instal·lacions com dels seus equips.

Pla de formació i control de manipuladors

L’objectiu és garantir que els manipuladors d’aliments adquireixin uns coneixements suficients per manipular els aliments de manera segura, i que aquests coneixements els apliquin correctament en la seva feina diària.

Pla de manteniment preventiu

L’objectiu és adequar les infraestructures, els equips i les instal·lacions en funció de l’activitat desenvolupada, complint sempre el principi de “marxa endavant” per tal d’evitar contaminacions creuades. Garantir el manteniment i la correcta utilització dels locals i dels equips.

Pla de control de plagues

L’objectiu és controlar i preveure l’aparició de plagues i en cas d’existència d’aquestes, garantir la seva eliminació. Aquest pla de control està estretament relacionat amb el pla de neteja i desinfecció i el pla de manteniment de les instal·lacions. Tots els tractaments que s’ofereixen són específics per la indústria alimentaria i de caire biològic i biorracional sent compatibles amb el medi ambient i la salut pública. En tots els tractaments es prioritzen les tàctiques menys agressives i menys tòxiques, per ordre de preferència s’utilitzen: les mesures preventives, mecàniques, físiques i finalment les químiques.

Pla de control de proveïdors

Aconseguir que totes les matèries primeres utilitzades estiguin identificades correctament, no siguin origen de contaminacions endògenes dels menjars elaborats, i s'adeqüin al que estableixen les normatives específiques que les afecten.

Pla de control de traçabilitat

Per tal de garantir la seguretat dels productes alimentaris finals es necessari assegurar el bon estat dels aliments que el formen des de la seva arribada al nostre establiment fins que arriben al consumidor final. Això s’aconsegueix generant registres que permetin identificar els subproductes que formen el producte final i amb quina quantitat. Quan algun dels aliments es sospita que no compleix els requisits d’innocuïtat s’ha de retirar immediatament del mercat.

Anàlisi microbiològic

S’analitzen paràmetres com aerobis, enterobacteris, E coli, Staphylococus aureus, Salmonella, Clostridium perfringens, Lysteria... a menjars preparats,  matèries primeres així com a superfícies i manipuladors.

 

Tel.: 973 19 45 10
Fax: 973 19 45 11
ilersap@ilersap.com