Anàlisi, Aigua, Laboratori, Lleida,Mollerussa, Pla d’Urgell, Catalunya, Aragón, La Franja, Assessorament, Medi Ambient, Cromatografía, DUCA, Depuració, Gasos, Sòls, Fangs, Purins, Caracterització, Residus, Contaminants, Microbiologia, Legionella, Compostos orgànics, Mostrejador, Tomamostres, Potabilitat, Aigües de consum, Aigües subterrànies, Aigües de procés, Aigües d’ús públic, Pous, Piscines, Basses, Reg, Circuits, Torres refrigeració, Evaporadors, Fonts, EDAR, Estudis, Biològics, Físico-químics, Recursos hidrològics, Matèries Inhibidores, Toxicitat, Microtox, Tramitacions, Subvencions, Consultoria, FormacióPágina en Castellano

Serveis d'assistència tècnica


Servei de recollida de mostres

Disposem d’un servei de recollida de mostres, amb un gran ventall de mostrejadors per agafar la mostra en diferents localitzacions.

 • Mostrejadors: programables, de profunditat telescòpics, bailers, captadors de vapors, captador de partícules
 • Neveres i envasos de vidre opac, plàstic, estèrils...
 • Equips de mesura in situ de pH, redox, oxigen, conductivitat, clor
 • GPS
 • Furgoneta i cotxes d’empresa

     

Servei de lloguer de material

 • Mostrejadors
 • Equips per realitzar mesures i proves in situ
 • Planta pilot de fangs activats

 

Servei d’assessorament

 • Assessorament en tractament d’aigües residuals, aigües de procés, de consum, de reg, de pou i de piscines
 • Assessorament normativa mediambiental (aigua residual, residus, fangs, piscines, aigua de consum humà, reutilització d’aigües...)
 • Assessorament en tècniques analítiques

 

Servei de consultoria

 • Servei de consultoria tècnica, administrativa i legal, en temes relacionats amb l’anàlisi, Medi ambient , Sanitat i Qualitat

 

Servei de Tramitació de  documentació

 • Declaracions de l’ús i contaminació de l’aigua (DUCA)
 • Recursos
 • Autoritzacions d’abocament

 

 

Tel.: 973 19 45 10
Fax: 973 19 45 11
ilersap@ilersap.com