Anàlisi, Aigua, Laboratori, Lleida,Mollerussa, Pla d’Urgell, Catalunya, Aragón, La Franja, Assessorament, Medi Ambient, Cromatografía, DUCA, Depuració, Gasos, Sòls, Fangs, Purins, Caracterització, Residus, Contaminants, Microbiologia, Legionella, Compostos orgànics, Mostrejador, Tomamostres, Potabilitat, Aigües de consum, Aigües subterrànies, Aigües de procés, Aigües d’ús públic, Pous, Piscines, Basses, Reg, Circuits, Torres refrigeració, Evaporadors, Fonts, EDAR, Estudis, Biològics, Físico-químics, Recursos hidrològics, Matèries Inhibidores, Toxicitat, Microtox, Tramitacions, Subvencions, Consultoria, FormacióPágina en Castellano

Qualitat ambiental
Qualitat Ambient Interior (Qualitat de l’aire)

La qualitat de l’aire interior dels edificis està afectada per les condicions físiques de l‘aire i per la presència eventual de contaminants d’origen orgànic i inorgànic.

Si les condicions ambientals no són les correctes, poden provocar malestar del personal que ocupa les instal·lacions com mals de cap irritació de mucoses, etc.

Per avaluar les característiques de l’aire interior Ilersap realitza els següents controls:

Controls microbiològics

 • Controls microbiològics de l’ambient.
 • Controls microbiològics de l’aire de sortida dels climatitzadors.
 • Controls microbiològics de superfícies dels climatitzadors.

Controls fisicoquímics bàsics

 • Avaluació higiènica del sistema de climatització
 • Temperatura i humitat relativa.
 • Nivells de CO i CO2.
 • Nivells de  PM10.
 • Cabal de ventilació
 • Confort acústic
 • Il·luminació ambiental.

Controls fisicoquímics complementaris

 • Nivells de O3
 • Formaldehid
 • Sulfur d’hidrogen
 • Òxids de nitrogen
 • COVs: tricloroetilè, xilè, etilè i toluè
 • Camps electromagnètics

 

 

 

 

Tel.: 973 19 45 10
Fax: 973 19 45 11
ilersap@ilersap.com