Anàlisi, Aigua, Laboratori, Lleida,Mollerussa, Pla d’Urgell, Catalunya, Aragón, La Franja, Assessorament, Medi Ambient, Cromatografía, DUCA, Depuració, Gasos, Sòls, Fangs, Purins, Caracterització, Residus, Contaminants, Microbiologia, Legionella, Compostos orgànics, Mostrejador, Tomamostres, Potabilitat, Aigües de consum, Aigües subterrànies, Aigües de procés, Aigües d’ús públic, Pous, Piscines, Basses, Reg, Circuits, Torres refrigeració, Evaporadors, Fonts, EDAR, Estudis, Biològics, Físico-químics, Recursos hidrològics, Matèries Inhibidores, Toxicitat, Microtox, Tramitacions, Subvencions, Consultoria, FormacióPágina en Castellano

Homologacions

ison

CERTIFICAT ISO 9001:2008

Laboratori Reconegut com a  Establiment Tècnic Auxiliar de l’Agència  Catalana de l’aigua de nivell A

Laboratori Inscrit en el Registre de Laboratoris Agroalimentaris Reconeguts pel DARP  amb el nº 295 per realitzar anàlisi d’aigües, sòls, fertilitzants, fangs de depuradora, pinsos i matèries primeres, i farratges.

Laboratori Autoritzat pel Departament de Sanitat com a laboratori de Salut Ambiental i Alimentària registrat amb el núm. R1-191-04

Laboratori acreditat segons la norma

UNE-EN ISO/IEC 17025

iso

 

 

Tel.: 973 19 45 10
Fax: 973 19 45 11
ilersap@ilersap.com