Anàlisi, Aigua, Laboratori, Lleida,Mollerussa, Pla d’Urgell, Catalunya, Aragón, La Franja, Assessorament, Medi Ambient, Cromatografía, DUCA, Depuració, Gasos, Sòls, Fangs, Purins, Caracterització, Residus, Contaminants, Microbiologia, Legionella, Compostos orgànics, Mostrejador, Tomamostres, Potabilitat, Aigües de consum, Aigües subterrànies, Aigües de procés, Aigües d’ús públic, Pous, Piscines, Basses, Reg, Circuits, Torres refrigeració, Evaporadors, Fonts, EDAR, Estudis, Biològics, Físico-químics, Recursos hidrològics, Matèries Inhibidores, Toxicitat, Microtox, Tramitacions, Subvencions, Consultoria, FormacióPágina en Castellano

Anàlisi industrialCaracterització de productes acabats i matèries primeres

 • Test de biodegradabilitat:
  1. Assaig estàtic de Zanh-Wellens segons la Norma ISO (9888:1991)
  2. Assaig de flascó tancat
 • Ecotoxicitat  per  Daphnia
 • Riquesa producte acabat
 • Puresa
 • Metalls pesats
 • Densitat
 • Punt d’inflamació
 • Determinació del grau alcohòlic
 • Partícules sòlides
 • Anàlisi microbiològic producte acabat

 

Control qualitat

 • Anàlisi de turundes
 • Anàlisi de superfícies

 

Caracterització d’emissions a l’aire i a l’aigua

Veure anàlisi mediambiental

Control legionel·la i aerobis de calderes,condensadors i torres de refrigeració

Veure anàlisi aigua de consum

Caracterització de residus  i fangs deshidratats

Veure anàlisi mediambiental

Avaluació contaminació d’un sòl

Veure anàlisi mediambiental

Estudi d’optimització del rendiment de la depuradora i tractament de fangs

Veure anàlisi mediambiental i serveis d’assistència

 

 

Tel.: 973 19 45 10
Fax: 973 19 45 11
ilersap@ilersap.com