El nostre
propòsit

Missió

Ilersap Laboratori Equip directiu

Servei analític
i suport per
interpretar
els resultats

Donar un servei analític conscient de les necessitats del client, acompanyat d'un suport per interpretar els resultats i així poder aportar informació per a la millora del seu procés i/o producte.

Image

Solucions
i nous camins
que aporten
tranquil·litat

Amb la informació analítica, volem aportar tranquil·litat en el compliment de la legislació o criteris interns propis del client, i oferir-los solucions, i també nous camins, en els casos que s'hagi de millorar, i també incloent-los en la nostra xarxa de col·laboradors perquè trobin allò que necessiten.

Ilersap recolida de mostres alimentació

Tracte
personal
i transparència

Donar un tracte personal i proper al client, entenent les seves necessitats i urgències, sempre amb amabilitat i simpatia. Ser transparents i oberts, mostrant les instal·lacions i equipaments i oferint els recursos a les necessitats i inquietuds dels clients, sempre en un entorn de confidencialitat.

Ilersap Laboratori Lleida

Un lloc de treball segur, on poder gaudir i sentir-nos valorats

En l'àmbit intern, crear per a tots els i les que en formem part un lloc de treball segur, on gaudir cada dia, on cadascú de nosaltres se senti valorat i valorada i creixi, tant personalment com professionalment.

EVOLUCIÓ
CONSTANT
I MIRADA
DE FUTUR

Visió

L'estratègia d’ilersap es basa en:
L'ampliació i la renovació tecnològica d’equips i instal·lacions.

L'esforç continu per adaptar la cartera de serveis a les exigències del mercat.

L'adequació, en tot moment, de la competència tècnica del personal, així com la seva motivació per assolir els nivells de qualitat establerts per la gerència i per les necessitats del mercat.

Mantenir i ampliar les acreditacions tècniques per donar el servei que demana la legislació.
Informar sobre els serveis oferts als clients/es (actuals i potencials).
Ser transparents i sincers amb les nostres capacitats.

honradesa
i confidencialitat

valors

Considerem que els nostres principals valors són:

L'honradesa en l'àmbit personal i professional, tant en l'àmbit intern com en relació amb els clients i proveïdors.

El manteniment de la confidencialitat sobre tota informació relacionada amb els serveis que donem.
La millora contínua d’equips i instal·lacions, així com la qualificació tècnica i motivació del personal.